Studia podyplomowe

Ogólna charakterystyka
Baza dydaktyczna
Aktualności
Do pobrania
Kontakt
Specjalności

Inspektor Ochrony Danych Osobowych - NOWOŚĆ! Zarządzanie w Przedsiębiorstwie i Administracji Administrator Bezpieczeństwa Informacji (ABI) Zarządzanie Lokalnymi Sieciami Komputerowymi Studia dla Nauczycieli Techn. Informac. i Informatyki
Organizator studium

Akademia Górniczo-Hutnicza
Wydział Elektrotechniki, Automatyki
Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
Katedra Automatyki

Kierownik: prof. dr hab. inż Ewa Dudek-Dyduch
e-mail: edd@agh.edu.pl
tel. 607 587 780

Ogólna charakterystyka studiów

Studia podyplomowe Informatyka i Zarządzanie przeznaczone są dla kadry zarządzającej oraz pracowników przedsiębiorstw, administracji i instytucji oświatowych, kandydatów na administratorów zarządzających danymi osobowymi; osób wyznaczonych do wykonywania funkcji ABI, a także nauczycieli technologii informacyjnych i informatyki. Słuchacze zdobywają taka wiedzę i umiejętności, które pozwalają im korzystać w pracy z nowoczesnych technologii informatycznych oraz aplikacji i systemów informatycznych do zarządzania. Studia łączą wiedzę z dwóch zasadniczych obszarów:
 • informatyki stosowanej
 • zarządzania w administracji i przedsiębiorstwie

W trakcie studiów słuchacze:
 • zapoznają się z nowoczesną informatyką (systemy operacyjne, języki programowania,sieci komputerowe, bazy danych)
 • zdobywają praktyczne umiejętności obsługi komputera i posługiwania się specjalistycznymi aplikacjami komputerowymi
 • uczą się korzystania z Internetu i poczty elektronicznej oraz tworzenia stron WWW
 • uzyskują wiedzę konieczną do zarządzania przedsiębiorstwem w zakresie podstaw prawa, rachunkowości i ekonomiki
 • uzyskują wiedzę z obszaru ochrony danych i bezpieczeństwa informacji
 • poznają sposoby zarządzania lokalnymi sieciami komputerowymi
Studia prowadzone są w czterech specjalnościach:
 • Informatyka i Zarządanie w Przedsiębiorswie i Administracji (2 semestry)
 • Administrator Bezpieczenstwa Informacji (ABI) (2 semestry) - NOWOŚĆ!
 • Zarządzanie Lokalnymi Sieciami Komputerowymi (2 semestry)
 • Studia dla Nauczycieli Technologii Informacyjnych i Informatyki (3 semestry)
© 2012-2016 Akademia Górniczo Hutnicza w Krakowie