Studia podyplomowe

Ogólna charakterystyka
Baza dydaktyczna
Aktualności
Do pobrania
Kontakt
Specjalności

Inspektor Ochrony Danych Osobowych - NOWOŚĆ! Zarządzanie w Przedsiębiorstwie i Administracji Administrator Bezpieczeństwa Informacji (ABI) Zarządzanie Lokalnymi Sieciami Komputerowymi Studia dla Nauczycieli Techn. Informac. i Informatyki
Organizator studium

Akademia Górniczo-Hutnicza
Wydział Elektrotechniki, Automatyki
Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
Katedra Automatyki

Kierownik: prof. dr hab. inż Ewa Dudek-Dyduch
e-mail: edd@agh.edu.pl
tel. 607 587 780

Specjalność: Administrator Bezpieczeństwa Informacji (ABI)

Autorzy programu: mgr Jarosław Feliński oraz prof. Ewa Dudek-Dyduch

Studia te dostarczają pogłębionej wiedzy z zakresu prawnych i organizacyjnych zasad ocrony informacji w przedsiębiorstwie, podstaw informatyki oraz zarządzania bezpieczeństwem informacji w organizacji. Dodatkowo, dają możliwość uzyskania certyfikatu audytora wewnętrznego wg ISO 270001.

Odpowiednio przygotowany administrator bezpieczeństwa informacji jest funkcyjnym podnoszącym poziom edukacji użytkowników przetwarzających informacje w organizacji i reprezentantem (tarczą), który zapewni każdemu podmiotowi stabilność w przypadku jakiejkolwiek kontroli uprawnionych organów. Z dniem akcesji Polski do Unii Europejskiej weszła w życie, jak do tej pory najbardziej znacząca, nowelizacja Ustawy o ochronie danych osobowych. Wraz z wprowadzeniem zmian do przepisów rangi ustawowej, wydano także odpowiednie rozporządzenia wykonawcze do Ustawy, określające nowe wymagania techniczne i organizacyjne związane z przetwarzaniem danych osobowych, głównie w systemach informatycznych. Podmioty przetwarzające dane osobowe mają obowiązek dostosować do nowych przepisów swoje procedury, dokumentację opisującą przetwarzanie danych, jak również systemy informatyczne służące do przetwarzania danych.

Oferta edukacyjna skierowana jest do:
 • kandydatów na administratorów zarządzających danymi osobowymi;
 • osób wyznaczonych do wykonywania funkcji ABI;
 • doradców i konsultantów;
 • oraz:
  • kierowników jednostek organizacyjnych, ich zastępców
  • kierowników komórek organizacyjnych (kadry, płace, działy informatyczne, księgowość),
  • kierowników komórek obsługi klientów (pacjentów/ studentów/lokatorów etc.)
  • kierowników i pracowników sekretariatów
  • osób realizujących zadania związane z przetwarzaniem danych osobowych (audytorzy, Inspektorzy Ochrony Danych w przyszłości, radcy, konsultanci, współpracownicy, trenerzy)
Studia podyplomowe mogą okazać się równocześnie ciekawym uzupełnieniem wiedzy osób pracujących w różnych organizacjach.
Program Zajęć

1) Prawne i organizacyjne zasady ochrony informacji w organizacji (60 godzin):
 • Regulacje prawne ochrony danych
 • Funkcjonalne systemy bezpieczeństwa informacji - warianty, schematy organizacyjne.
 • Dobór osób funkcyjnych (ABI/ASI/Manager Bezpieczeństwa Informacji - MBI/Audytor)
 • Zasady oceny efektywności PBI (preaudyt)
 • System zarządzania bezpieczeństwem informacji wg normy PN ISO/IEC-27001:2007 i PN-ISO/IEC-27002:2007 (wcześniej 17799:2007)
 • Psychologiczne aspekty zarządzania informacją
2) Podstawy informatyczne (60 godzin):
 • Wstęp do informatyki
 • Systemy operacyjne Windows i Unix
 • Bazy danych
 • Komunikacja Internetowa, cloud computing
3) Zarządzanie bezpieczeństwem informacji i danych osobowych w organizacji (60 godzin):
 • GIODO - krajowy strażnik ochrony danych osobowych
 • Polityka informacyjna administratora
 • Identyfikacja zagrożeń, ocena i zarządzaniem ryzykiem
 • Zasady kontroli zarządczej PBI w organizacji
 • Bezpieczeństwo działań internetowych - metody ataków i systemy zabezpieczeń
 • Bezpieczny serwis internetowy
 • Bezpieczeństwo systemów informatycznych i bezpieczeństwo informacji


Opłata: 4150 3900 zł - 2 semestry (2050 1900 zł/I semestr, 2000 1900 zł/II semestr + 100 zł opłata operacyjna)
Opcjonalnie: za uzyskanie certyfikatu TUV NORD POLSKA Audytora Wewnętrznego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji - dodatkowa opłata 300 zł

Uwaga! Osoby zainteresowane studiami proszone są o wypełnienie punktów 1-8 oraz 13 powyższego formularza oraz dostarczenie go do pawilonu B1, III piętro, pok. 310.

© 2012-2016 Akademia Górniczo Hutnicza w Krakowie