Studia podyplomowe

Ogólna charakterystyka
Baza dydaktyczna
Aktualności
Do pobrania
Kontakt
Specjalności

Inspektor Ochrony Danych Osobowych - NOWOŚĆ! Zarządzanie w Przedsiębiorstwie i Administracji Administrator Bezpieczeństwa Informacji (ABI) Zarządzanie Lokalnymi Sieciami Komputerowymi Studia dla Nauczycieli Techn. Informac. i Informatyki
Organizator studium

Akademia Górniczo-Hutnicza
Wydział Elektrotechniki, Automatyki
Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
Katedra Automatyki

Kierownik: prof. dr hab. inż Ewa Dudek-Dyduch
e-mail: edd@agh.edu.pl
tel. 607 587 780

Program Zajęć

Autorzy programu: mgr Jarosław Feliński oraz prof. Ewa Dudek-Dyduch

Planowany termin rozpoczęcia : 28 października 2017

Charakterystyka studiów:

Obszar studiów koncentruje się na dwóch zasadniczych elementach zarządzania bezpieczeństwem informacji w organizacji:
  • szczegółowym omówieniu zmian przepisów prawa ochrony danych osobowych wg nowego RODO stosowanego od 25 maja 2018 r;
  • zdobyciu przez słuchaczy określonych  w Rozporządzeniu koniecznych KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH w ochronie informacji.
Słuchacze poznają normy prawne oraz praktyczne zasady  zarządzania systemem bezpieczeństwem informacji w zróżnicowanych strukturach organizacyjnych.
Studia wypełniają lukę w potrzebach rynku pracy i przygotowują do pracy na stanowisku Inspektor Ochrony Danych Osobowych.

Nowe regulacje prawne, normy ISO rodziny 2700X pozwolą słuchaczom w praktycznych ćwiczeniach dokonać symulacji przypadków i znależć optymalne rozwiązania zgodne z przepisami i dobrymi praktykami.

Czas trwania studiów: 2 semestry
Informacje organizacyjne i zapisy: AGH, Mickiewicza 30, paw. B1 pok. 310
Tel. (12) 634 15 68 , barbaral@agh.edu.pl
Tel. 607 587 780, edd@agh.edu.pl
INFORMACJE O ZAKRESIE STUDIÓW :
Jarosław FELIŃSKI  Kontakt: 602105852, 508608136 iodoconsulting.pl/Semestr I - 96 h
1. Prawne regulacje ochrony danych w działaniach audytora SZBI
2. SZBI w świetle normy PN-ISO/IEC 27001:2014  - zakres teoretyczny 
3. Analiza i ocena funkcjonalności SZBI
4. SZBI w praktyce ABI / IODO w świetle PN ISO 27001:2014
5. Metodyka oceny efektywności SZBI
6. Metodyka oceny efektywności materiału audytowego 
Semestr II - 112 h
1. Zarządzanie jakością SZBI
2. Szacowanie ryzyka SZBI w świetle wymagań normy PN-ISO/IEC 27005:2014
3. Zarządzanie ciągłością działania SZBI w świetle wymagań normy PN-ISO/IEC 24762:2010
4. System zarządzania bezpieczeństwem informacji  w praktyce IODO w świetle PN ISO 27001:2014 zajęcia praktyczne w organizacji
5. Metodologia prowadzenia zajęć poaudytowych - Andragogika
6. Bezpieczeństwo danych w sieciach i systemach
7. Komunikacja werbalna - sztuka prezentacji. Warsztaty prezentacja opracowania dyplomowego


W podanych godzinach uwzględniono 50 godz. ćwiczeń i projektów wykonywanych w pracowni komputerowej lub w domu.


Opłata: 4.300 zł za oba semestry (możliwe raty).
Opcjonalnie: za uzyskanie certyfikatu TUV NORD POLSKA Audytora Wewnętrznego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji - dodatkowa opłata do 500 zł.

Uwaga! Osoby zainteresowane studiami proszone są o wypełnienie punktów 1-8 oraz 13 powyższego formularza oraz dostarczenie go do pawilonu B1, III piętro, pok. 310.

© 2012-2016 Akademia Górniczo Hutnicza w Krakowie